Эрхэм зорилго

 

ОНОВЧТОЙ БОДЛОГО , ЗОХИЦУУЛАЛТААР ХАНГАХ ЗАМААР
СУМЫНХАА ХӨГЖИЛД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ, ЧАДВАРЛАГ, ҮР ДҮНГ ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЭЛСЭН ТӨРИЙН АЛБЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬ МАНАЙ
ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО МӨН
”.

ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ

 Засаг даргын Тамгын газар нь өөрийн эрхэм зорилгоо бүрэн хангахын тулд дараахи зарчмуудыг эрхэмжэн ажиллана. Үүнд:

  • Сумын хөгжлийн түүчээ нь байх
  • Суралцагч, манлайлагч  байгууллага болох
  • Төрийн жинхэнэ мэргэшсэн алба байх
  • Бүтээлч байх
  • Аливаа улс төр, хоосон амлалтаас ангид байх

Энэхүү зарчмууд нь Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдаас үйл ажиллагаа явуулах, үйлчилгээ үзүүлэхдээ байнга эрхэмлэж байх үнэт зүйл болохоос гадна  ийм үнэлэмжийг бий болгоход чиглэгдсэн дотоод удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллана.

 

ЕБС-ийн клип

Баяндун цаг агаар

Баяндун сум зураглал

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Зохиогчийн эрхийг Баяндун сумын ЗДТГ эзэмшинэ.