Баяндун сумын цагдаагийн хэсэг

Тус сумын цагдаагийн  хэсгийн төлөөлөгчөөр дэслэгч Б.Бат-Отгон, хэсгийн цагдаагаар ахлагч Б.Энхбат нар албан үүргээ гүйцэтгэн, иргэдийн ая тухтай аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2016 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

1.Удирдах ажилтны манлайллыг дээшлүүлж, алба хаагчид ажлын байрны зорилго, зорилтыг хангаж ажиллах

2.Байгууллагын соёл, алба хаагчдын сахилга, ёс зүй, албаны бэлэн байдлыг сайжруулах

3.Сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх

“ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛД БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЬЕ”

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛСЫН ХАРАА

Ажил үйлчилгээ нь нийгмийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад бүрэн нийцсэн амар тайван амьдралын баталгааг хангасан тэргүүний байгууллага болох

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЦАГДААГИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД ЧАНАРТАЙ ИЛ ТОД, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ШУУРХАЙ ХҮРÃЭЖ ИРГЭД ОЛОН НИЙТИЙН АМАР ТАЙВАН БАЙДЛЫГ ХАНГАСАН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗАГВАР ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХ          

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УРИА

Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа

Баяндун суманд ажиллаж байсан цагдаагийн алба хаагчдын судалгаа

Овог нэр

Цол

Албан тушаал

Ажилласан жилийн хугацаа

1

н.Дүгэрсүрэн

Ахмад

Хэсгийн төлөөлөгч

1978 оноос өмнө

2

Н.Бат-эрдэнэ

Дэслэгч

 

1978-1980 он

3

А.Баярцогт

Хошууч

 

1980-2001

4

Л.Бямбажав

Хошууч

 

2001-2003

5

н.Сүхээ

Дэслэгч

 

2003-2004

6

Л.Сүрэнням

Хошууч

 

2004-2007

7

Г.Адилбиш

Дэслэгч

 

2007-2008

8

К.Ганхуяг

Ахлах дэслэгч

 

2008-2011

9

Пүрэворж

Ахлах дэслэгч

 

2011-2012

10

Б .Алтангэрэл

Ахлах дэслэгч

 

2012-2013оны 03 сар

11

Э.Энхтүвшин

Ахлах дэслэгч

 

2013оны 03сараас 2013оны 10 хүртэл

12

Х .Мөнхнасан

Дэслэгч

 

2013 оны 10 сар

13

Б.Баясгалан

Ахлагч

Хэсгийн цагдаа

2002-2004 он

14

К..Ганхуяг

Ахлах дэслэгч

Хэсгийн цагдаа

2004-2008 он

15

Б.Энхбат

Дэд ахлагч

Хэсгийн цагдаа

2008-2012 он

16

Д. Даваа

Дэд ахлагч

Хэсгийн цагдаа

2012 оны 12 сараас одоог хүртэл

Цагдаагийн алба хагчийн ёс зүйн дүрэм

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү дүрмээр цагдаагийн алба хаагч гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах үүргээ гүйцэтгэх явцад дагаж мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээ, түүнтэй холбогдсон үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлно.

1.2. Цагдаагийн байгууллагын өмнө тавигдсан зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэх, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, цагдаагийн алба хаагчаас хуульд заасан эрх үүргээ ёсчлон биелүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд энэхүү дүрмийн зорилго оршино.

ЕБС-ийн клип

Баяндун цаг агаар

Баяндун сум зураглал

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Зохиогчийн эрхийг Баяндун сумын ЗДТГ эзэмшинэ.