Төлийн мэдээ

     Сумын хэмжээнд 2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 62056 хээлтэгч мал /тэмээ 57, адуу 2973, үхэр 5076, хонь 37264, ямаа 16686/  тоолуулсан. 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны байдлаар 62056 эх мал төллөхөөс 24953 эх мал төллөж, мал төллөлт 40.2 хувьтай байна. 24953 төл гарч 10 төл хорогдож 24943 төл бойжиж байна. Төлийн бойжилт 99.9 хувьтай байна.

ЕБС-ийн клип

Баяндун цаг агаар

Баяндун сум зураглал

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Зохиогчийн эрхийг Баяндун сумын ЗДТГ эзэмшинэ.